COSTA BRAVA RELAX. Política de PrivacitatD'acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades personals, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016 (RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals, COSTA BRAVA RELAX (en endavant EL TITULAR, o, https://www.costabravarelax indistintament) t'informa sobre els termes de la seva política de privacitat i tractament de dades personals.

1.Identificació del responsable del tractament

En compliment de la normativa sobre Protecció de Dades Personals i de l'article 10 de la Llei 34/2022 d'11 de juliol de Societat de la Informació i comerç electrònic, li informeu que el responsable del tractament de les teves dades és:

GWENAËLLE LORSCHEIDER que actua en la seva activitat amb el nom comercial de COSTA BRAVA RELAX

NIE X8058454J

17480 ROSES

Adreça electrònica de contacte info@costabravarelax.com

Telèfon de contacte: 672396977

2. Categoria de dades que tractem

En compliment del principi de limitació de les dades, la nostra entitat únicament sol·licités i tractés les dades necessàries per a la realització de les finalitats informades. A continuació, us detallem les categories de dades que tractem:

Condició

Tipus de dades

Finalitats del tractament

Usuari Web

-Identificatives de la connexió

-Identificació dispositiu de connexió.

Client

-Identificatius de contacte i econòmics (facturació)

-Gestió administrativa i comercial.

Persona de contacte

-Identificatius

-Gestió comercial.

3.Origen de les dades

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix la seva veracitat i autenticitat. COSTA BRAVA RELAX no assumirà cap mena de responsabilitat per la inexactitud o manca de veracitat de les dades rebudes, reservant-nos expressament l'exercici de qualsevol acció que ens pogués correspondre per fer valer els nostres drets.

4.Termini de conservació de les dades

Les teves dades personals només es conservaran el temps indispensable per a la realització de les finalitats per les quals han estat sol·licitades, tret que hagis revocat el teu consentiment per al tractament de les teves amb anterioritat, o la Llei estableixi un termini superior de conservació. T'informem que quan el seu ús no sigui necessari, però hi hagi obligació legal de conservar-nos, les teves dades seran oportunament bloquejades, per garantir la seva confidencialitat.

5.Finalitats del tractament

-Atenció de consultes i sol·licitud d'informació sobre la nostra empresa i serveis.

-Gestió administrativa de la teva condició de client i/o usuari de la nostra web.

6.Bases legitimadores del tractament

En aquells casos en què siguis client nostre, l'habilitació legal per al tractament de les teves dades és l'execució d'un contracte o de mesures precontractuals.

En aquells casos en què contestem a les teves consultes o sol·licituds d'informació, l'habilitació legal per al tractament de les teves dades és el teu consentiment exprés per a això.

7.Cessió de dades

Les teves dades no seran comunicades a tercers, excepte quan així ho exigeixi la Llei o això sigui necessari per poder complir amb la finalitat informada. En aquests casos COSTA BRAVA RELAX, comprovarà que es compleixin totes aquelles mesures d' índole tècnica i organitzativa necessàries per garantir a seguretat de les dades personals i amb la resta d' obligacions que exigeix la normativa.

Et recordem que la nostra web utilitza Cookies, algunes de les quals són titularitat de tercers, com per exemple Google Analitycs. Pots ampliar aquesta informació i configurar la seva utilització en https://policies.google.com/privacy

8.Drets

Qualsevol persona i en qualsevol moment té a saber si estem tractant amb les seves dades o no. També tens dret a:

  • Sol·licitar la rectificació de les dades que siguin inexactes.
  • Demanar la supressió de les seves dades personals en les circumstàncies previstes en la normativa.
  • Sol·licitar la limitació del tractament de les teves dades personals; en aquest cas només les conservarem per a l' exercici de drets o la defensa de possibles reclamacions.
  • Oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-los, excepte per motius legítims o per a l' exercici o defensa de possibles reclamacions.
  • Sol·licitar la portabilitat de les teves dades.
  • Si consideres que no hem atès correctament els teus drets pots presentar una reclamació davant l'Autoritat de Control Competent.

8.1. ¿Com puc exercir els meus drets?

Aquest procediment és gratuït, i únicament has d'enviar-nos un correu electrònic a info@costabravarelax.com ,adjuntant còpia del teu DNI i indicant en el assumpte "Ref. RGPD". Tan bon punt ens arribi teu, la tramitarem i rebràs la nostra resposta en el termini d'un mes.

9.Cookies

Utilitzem cookies durant la navegació a la nostra web amb el consentiment informat de l'usuari. Pots llegir la nostra política de cookies i configurar-la en el següent enllaç https://policies.google.com/privacy

10.Mesures de seguretat adoptades per COSTA BRAVA RELAX

COSTA BRAVA RELAX tractarà les dades en tot moment de forma absolutament confidencial i guardant el preceptiu deure de secret respecte les mateixes, de conformitat amb el que preveu la normativa de protecció de dades d' aplicació, en especial l' article 32 del RGPD; adoptant a l' efecte les mesures d' índole tècnica i organitzatives necessàries que garanteixin la seguretat de les seves dades i evitin la seva alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, atès l' estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades emmagatzemades i els riscos als quals estan exposades. En particular, COSTA BRAVA RELAX ha adoptat les pertinents i obligatòries mesures establertes a la normativa de protecció de dades de caràcter personal, relatives a: funcions i obligacions de personal, registre d' esdeveniments, gestió de suports i documents, control d' accés, identificació i autenticació, còpia de seguretat i recuperació. Tanmateix, en altres casos, COSTA BRAVA RELAX adoptarà les mesures necessàries i obligatòries d' acord amb les normatives locals. La documentació estarà disponible a petició de l' usuari o client emprant els canals habituals de contacte.

11.Canvis en la nostra Política de Privacitat

COSTA BRAVA RELAX es reserva el dret a modificar la present Política de Privacitat per adaptar-la a les novetats legislatives que fossin procedents. Quan això succeeixi s'anunciarà a la nostra web perquè ho puguis consultar. Darrera actualització, 24 de març de 2022.

12.Condicions d'accés, utilització i funcionament de la Pàgina web

L'accés a la Pàgina web és lliure, excepte en aquells serveis que puguin ser reservats a usuaris registrats. Com a usuari del web ha de realitzar en tot moment un ús adequat de la mateixa i dels continguts que inclou, respectant en tot moment la legalitat vigent i els drets de propietat del titular. Queda prohibit que tot usuari o tercer realitzi qualsevol acció (inclusivament introducció o difusió de virus informàtics) que provoqui danys o alteracions als continguts de la Pàgina web, així com intervingui o provoqui alteracions en el correu electrònic, reservant-se EL TITULAR el dret a excloure l'accés a la Pàgina web a qualsevol usuari que infrinxa aquesta prohibició. En tot cas, ens reservem el dret a suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís als usuaris, l'accessibilitat a la nostra Pàgina web en cas d'efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora dels serveis, informacions i continguts, així com a modificar o actualitzar les informacions, continguts i les condicions d'accés de la mateixa.

En la mesura que això sigui raonablement possible, les actualitzacions de manteniment es programaran en horaris de baixa afluència, sens perjudici de la facultat discrecional de COSTA BRAVA RELAX per dur-lo a terme en qualsevol moment.

Si accedeixes a la nostra web com a usuari registrat et compromets a no difondre la teva contrasenya, i adoptar totes aquelles mesures que siguin pertinents per garantir la seva confidencialitat. COSTA BRAVA RELAX no assumirà cap responsabilitat per l'ús negligent i/o dolós de la mateixa. Si tens coneixement que tercers no autoritzats en fan ús, per favor comuniques-ho el més ràpidament possible. COSTA BRAVA RELAX es reserva el dret a realitzar totes les comprovacions que consideri oportunes per verificar l'autenticitat de l'usuari.

13.Enllaços

En el cas que en la present pàgina web es disposessin enllaços o hipervincles feia altres llocs d'Internet, EL TITULAR no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas EL TITULAR assumirà cap responsabilitat pels continguts d' algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap dels esmentats hipervincles o altres llocs d' Internet. Igualment, la inclusió d' aquestes connexions externes no implicarà cap tipus d' associació, fusió o participació entre COSTA BRAVA RELAX con les entitats connectades. Les relacions comercials amb els clients es regiran per les condicions generals, que, si escau, s' estableixin amb el titular del web en un document específic a aquest efecte, o pels pactes concrets que es puguin establir amb els clients.

14.Propietat industrial i intel·lectual

Tots els continguts de la present Pàgina web (a títol enunciatiu i no limitatiu, bases de dades, textos, marques, noms comercials, àudio, logotips, signes distintius, animacions, imatges, vídeos, dissenys, estructura de la pàgina, etc.) són titularitat de COSTA BRAVA RELAX o han estat cedides a aquesta per al seu ús. L'ús de la present Pàgina web no confereix als usuaris cap dret d'explotació de cap classe ni la seva titularitat sobre els continguts de la mateixa, així com tampoc la seva propietat intel·lectual i/o industrial. Queda totalment prohibida la transformació, reproducció, explotació, distribució, comunicació pública i/o cessió, ja sigui a títol onerós o gratuït, de qualsevol dels continguts de la Pàgina web.
COSTA BRAVA RELAX fa expressa reserva enfront dels usuaris i altres tercers de l'exercici de quantes accions emparin els seus legítims drets de propietat intel·lectual i industrial.

15.Legislació i jurisdicció aplicable

Els possibles conflictes en relació al present avís legal es resoldran exclusivament pel dret de l' Estat espanyol i de la Comunitat Autònoma de Catalunya essent els Jutjats de FIGUERES els únics competents per al seu coneixement. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi l' accés, accepta el compliment i respecta aquesta clàusula amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que li pogués correspondre.

Copyright 2022. COSTA BRAVA RELAX (GWENAËLLE LORSCHEIDER) 24/03/2022